Toglo gwelededd dewislen symudol

Western Bay Integrated Autism Service

Yn cefnogi pobl ag awtistiaeth ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe.

Cefnogaeth dros e-bost neu dros y ffôn i oedolion awtistig, partneriaid a gofalwyr sy'n rhieni pobl awtistig, a all fod yn pryderu am effaith Coronafeirws (COVID-19), cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu arnyn nhw a'u teuluoedd.

Cyngor dros y ffôn gan weithwyr proffesiynol ynghylch sut i gefnogi unigolion awtistig orau ar yr adeg hon. (Sylwer nad yw'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn dîm argyfwng, os yw'ch pryderon o natur frys, cysylltwch â'r gwasanaeth perthnasol er enghraifft Meddyg Teulu, y Gwasanaeth Iechyd Meddwl, y Tîm Argyfwng, yr Heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol etc.)

 

 

Enw
Western Bay Integrated Autism Service
Cyfeiriad
  • West Glamorgan Transformation Office
  • Civic Centre
  • Oystermouth Road
  • Swansea
  • SA1 3SN
  • United Kingdom
Gwe
http://www.westernbay.org.uk/ias/