Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Wythnos Dysgwyr Oedolion 2020

Gan adeiladu ar lwyddiant ein Gŵyl Ddysgu Abertawe yn 2019, mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe yn darparu sesiynnau blasu AM DDIM cyffrous i ddathlu'r Wythnos Dysgwyr Oedolion sydd ar ddod.

Mae ein sesiynau blasu ar gael ar-lein nawr, tan ddiwedd mis Medi.

Wythnos Dysgwyr Oedolion yw'r ymgyrch dysgu oedolion fwyaf yng Nghymru. Nod yr ymgyrch yw ysbrydoli ac annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau i ddysgu trwy amrywiaeth eang o ffurfiau, gan godi ymwybyddiaeth o werth dysgu oedolion a sut y gall dysgu newid eu bywydau yn gadarnhaol.

Cynhelir Wythnos Dysgwyr Oedolion rhwng 21 a 27 Medi 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM