Chwilio'r wefan
Big group of people

Ymgynghoriad ar Ddarpariaeth Gwasanaethau i Ddysgwyr Lleiafrifoedd Ethnig

Mae'r Uned Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (EMAU) yn wasanaeth addysg canolog yr awdurdod lleol sy'n cefnogi darpariaeth i ddysgwy lleiafrifoedd ethnig mewn ysgolion, yn enwedig y rheiny y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt (SIY).

Mae'r Uned Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (EMAU) yn wasanaeth addysg canolog yr awdurdod lleol sy'n cefnogi darpariaeth i ddysgwy lleiafrifoedd ethnig mewn ysgolion, yn enwedig y rheiny y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt (SIY).

Cafodd proses ymgynghori ffurfiol ei gynnal gyda budd-ddeili-aid rhwng 28 Mawrth 2018 a 11 Mai 2018 ar ddapariaeth a srwythyr yr EMAU yn y dyfodol.

Mae adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer Cabinet y cyngor er mwyn iddynt drafod darganfyddiadau'r ymgynghoriad a gwneud penderfyniad ar y strwythyr ar 19 Gorffennaf 2018.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM