Chwilio'r wefan
English

Gweithredwyr ysgolion syrffio cymeradwy

Ysgolion syrffio a gymeradwywyd gan Ddinas a Sir Abertawe'n unig sy'n awdurdodedig i weithredu ym Mae Caswell.

Mae Ysgolion Syrffio Cymeradwy yn:

  • hawdd eu hadnabod
  • cyflogi staff cymwys sydd â gwiriad SCT
  • meddu ar yswiriant cymwys
  • achrededig
  • defnyddio cyfarpar addas a diogel
  • meddu ar weithdrefnau iechyd a diogelwch
  • meddu ar ddarpariaeth Cymorth Cyntaf

Mae gan bob hyfforddwr arweiniol cymeradwy ysgol syrffio fathodyn adnabod â ffotograff sy'n dangos dyddiad dilysrwydd ei drwydded. Os ydych yn ansicr, mae gennych hawl i ofyn i'w weld.

Ysgolion syrffio trwyddedig ym Mae Caswell
Mae ganddynt yr hawl i ddefnyddio'r traeth unrhyw bryd am wersi syrffio
 

Surf GSD (Gower Surf Development)
Ffôn: 07739 536122
Web: www.goweradventures.co.ukYn agor mewn ffenest newydd

Surfability UK
Ffôn: +447517230427
Web:  www.surfabilityukcic.orgYn agor mewn ffenest newydd

Dyddiad trwyddedig: Mehefin 2012 - Mai 2015 

Ysgolion syrffio â chaniatâd ym Mae Caswell
Gweithredwyr cymeradwy sy'n gallu cyflwyno cais am drwyddedau dyddiol sy'n gweithredu ym Mae Caswell

Ysgol Syrffio Progress
Ffôn: 0870 7772489 neu 07891 123267 (Dan)
Web: www.swanseasurfing.comYn agor mewn ffenest newydd

Gower Adventures
Ffôn: 01792 851182
Web:  www.goweradventures.co.ukYn agor mewn ffenest newydd 

Stand Up Paddle Gower
Tel: 01792 446511
Web: Stand Up Paddle GowerYn agor mewn ffenest newydd

Gower Activity Centres 
Tel: 01792 390481
Web: Gower Activity CentresYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM