Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithredwyr ysgolion syrffio cymeradwy

Ysgolion syrffio a gymeradwywyd gan Ddinas a Sir Abertawe'n unig sy'n awdurdodedig i weithredu ym Mae Caswell.

Mae Ysgolion Syrffio Cymeradwy yn:

  • hawdd eu hadnabod
  • cyflogi staff cymwys sydd â gwiriad SCT
  • meddu ar yswiriant cymwys
  • achrededig
  • defnyddio cyfarpar addas a diogel
  • meddu ar weithdrefnau iechyd a diogelwch
  • meddu ar ddarpariaeth Cymorth Cyntaf

Mae gan bob hyfforddwr arweiniol cymeradwy ysgol syrffio fathodyn adnabod â ffotograff sy'n dangos dyddiad dilysrwydd ei drwydded. Os ydych yn ansicr, mae gennych hawl i ofyn i'w weld.

Ysgolion syrffio trwyddedig ym Mae Caswell

Mae ganddynt yr hawl i ddefnyddio'r traeth unrhyw bryd am wersi syrffio

Surf GSD (Gower Surf Development)
Ffôn: 07739 536122
Web: www.surfgsd.com

Surfability UK
Ffôn: +447517230427
Web: www.surfabilityukcic.org 

Ysgolion syrffio â chaniatâd ym Mae Caswell

Gweithredwyr cymeradwy sy'n gallu cyflwyno cais am drwyddedau dyddiol sy'n gweithredu ym Mae Caswell.

Progress Surf School
Ffôn: 0870 7772489 neu 07891 123267 (Dan)
Web: www.swanseasurfing.com/

Gower Adventures
Ffôn: 01792 851182
Web: www.goweradventures.co.uk/

Stand Up Paddle Gower
Ffôn: 01792 446511
Web: www.supgower.com/

Gower Activity Centres 
Ffôn: 01792 390481
Web: www.goweractivitycentres.co.uk/

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn ysgol syrffio a ganiateir ym Mae Caswell lawrlwythwch a llenwch y ffurflen ganlynol, neu ffoniwch y Tîm Gosodiadau Parciau ar 01792 635411 neu e-bostiwch Gosod.Parciau@abertawe.gov.uk