Chwilio'r wefan
English

Adolygiad o Ystadegau Cydraddoldeb

Ionawr 2020

Ar ddiwedd 2019, cynhaliom adolygiad o'r ystadegau cyhoeddedig sydd ar gael am nodweddion y boblogaeth mewn perthynas â chydraddoldeb; er mwyn deall amrywiaeth poblogaeth Abertawe, sut y mae wedi newid a beth allai ddigwydd yn y dyfodol. Mae'r ddogfen PDF Document Adolygiad Ystadegau Cydraddoldeb (PDF, 871KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn edrych ar gyfres o ddangosyddion cydraddoldeb allweddol ar gyfer Abertawe, gan gyflwyno'r ystadegau diweddaraf sydd ar gael a darparu rhywfaint o sylwadau a dadansoddiad o'r hyn y mae'r data yn ei ddangos. 

Mae'r ddogfen yn ystyred y nodweddion canlynol sydd wedi'u rhestru yn y Ddeddf Cydraddoldeb 2010:

 1.  Oedran
 2.  Anabledd
 3.  Ailbennu rhywedd
 4.  Priodas a phartneriaeth sifil
 5.  Beichiogrwydd a mamolaeth
 6.  Hil
 7.  Crefydd neu gred
 8.  Rhyw
 9.  Cyfeiriadedd rhywiol.

Ar dudalen 2, ceir tabl yn cynnig crynodeb cyffredinol yn dangos y dangosyddion poblogaeth allweddol diweddaraf, a chynhwysir y wybodaeth ddilynol mewn penodau ar wahân ynghylch pob nodwedd (i'r graddau y mae hynny ar gael):

 • Amlinelliad o'r ffynonellau data perthnasol sydd ar ynghylch y nodwedd
 • Crynodeb o'r ystadegau allweddol sydd ar gael ynghylch Abertawe a chymariaethau cenedlaethol
 • Unrhyw amrywiadau lleol yn Abertawe, er enghraifft, trwy gyfrwng data'r Cyfrifiad
 • Awgrym o newid dros amser (o'r ffynonellau data a ddefnyddir)
 • Tueddiadau posibl yn y dyfodol, os gellir eu nodi.

Dyma'r argraffiad cyntaf o'r Adolygiad Ystadegau Cydraddoldeb; bwriedir ychwanegu gwybodaeth wedi'i diweddaru ynghyd ag unrhyw ffynonellau data newydd i fersiynau o'r adolygiad yn y dyfodol.

Os hoffech chi unrhyw wybodaeth ystadegol ychwanegol am nodweddion poblogaeth Abertawe, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill am yr ystadegau hyn, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM