Toglo gwelededd dewislen symudol

Preifatrwydd

Gwybodaeth am y ffordd y mae'r cyngor yn defnyddio cwcis ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i'r cyngor pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Hysbysiad preifatrwydd

Sut mae Cyngor Abertawe yn defnyddio'ch data personol.

GDPR a newid

Mae Cyngor Abertawe yn cefnogi amcanion cynyddu didwylledd, atebolrwydd a thryloywder yn y sector cyhoeddus.

Amserlen cadw cofnodion

Mae ein cronfa ddata cadw cofnodion corfforaethol yn nodi'r cyfnod y mae data personol yn cael ei gadw.

Pobl ifanc - sut rydym yn defnyddio dy wybodaeth

Weithiau bydd angen i Gyngor Abertawe wybod rhai pethau amdanat ti. Mae hyn yn dweud sut yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Cais gan wrthrych y data

O dan hawliau gwrthrych y data a roddir gan y GDPR, mae hawl gennych i ganfod pa wybodaeth sydd gan y cyngor amdanoch.

Anfon e-byst yn ddiogel

I sicrhau na fydd data'n cael ei ryng-gipio pan gaiff e-byst eu hanfon yn allanol, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus i gyflwyno gwasanaeth e-byst diogel.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 18 Awst 2021