Chwilio'r wefan
English

Rhwydwaith Tyfu Cymunedol Abertawe

Nod rhwydwaith tyfu cymunedol Abertawe yw hyrwyddo a chefnogi tyfu cymunedol yn Abertawe: i wella hunangynhaliaeth, sicrwydd bwyd, mynediad i gynnyrch iach, fforddiadwy, cydlyniant a gwydnwch cymunedol.

Er mwyn bodloni ei nodau mae'r rhwydwaith yn helpu i alluogi prosiectau tyfu cymunedol yn Abertawe ac o'i hamgylch i weithio gyda'i gilydd a chefnogi prosiectau tyfu cymunedol newydd i sefydlu. Mae'r rhwydwaith hefyd yn rhannu sgiliau sy'n berthnasol i dyfu cymunedol rhwng unigolion a phrosiectau ac mae'n hyrwyddo tyfu cymunedol yn ehangach ar draws ardal Abertawe. 

Mae'r rhwydwaith yn cynnal cyfarfodydd tyfu cymunedol sy'n caniatáu i brosiectau gwahanol ddod at ei gilydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Rhwydwaith Tyfu Cymunedol AbertaweYn agor mewn ffenest newydd.

Os hoffech ymuno â Rhwydwaith Tyfu Cymunedol Abertawe, llenwch y ffurflen ar-lein. Does dim ffi i ymuno â'r rhwydwaith, fodd bynnag croesawir rhoddion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM