Chwilio'r wefan
English

Uno a chydweithio

Mae'r ddeddfwriaeth yn caniatáu i ddau neu fwy o fyrddau gwasanaethau cyhoeddus gydweithio os byddai hynny'n eu cynorthwyo i gyfrannu at gyflawni'r nodau lles.  Ond dim ond os:

  • yw'r un Bwrdd Iechyd Lleol yn aelod o bob bwrdd sy'n ceisio uno, neu'n cael ei gyfeirio i wneud hynny, ac os
  • nad yw Bwrdd Iechyd Lleol arall yn aelod o unrhyw un o'r byrddau hynny.

Mae bwrdd yn cydweithredu os yw'n-

  • cydweithio â bwrdd arall,
  • hwyluso gweithgareddau bwrdd arall,
  • cydlynu ei weithgareddau â bwrdd arall,
  • arfer swyddogaethau bwrdd arall ar ei ran, neu'n
  • darparu staff, nwyddau, gwasanaethau neu lety i fwrdd arall

Adolygu a diwygio

Er bod yn rhaid i'r bwrdd adolygu'r cylch gorchwyl hwn yn y cyfarfod gorfodol, gall y bwrdd ei adolygu a chytuno i'w ddiwygio ar unrhyw adeg ar yr amod bod yr holl aelodau'n cytuno.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM