Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar ddyledion Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor dyled arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ledled Cymru.

Nid ydynt yn cynnal apwyntiadau dyled wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, ond mae'r gwasanaeth ar gael dros y ffôn/drwy ymgynghoriadau e-bost ynghylch unrhyw ymholiad dyled.

Os oes angen cymorth arnoch gydag ôl-ddyledion rhent neu forgais, ffoniwch ein llinell gymorth (mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9.30am - 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener). Llinell gymorth: 08000 495495.

Gall unrhyw gleientiaid a fyddai'n elwa o gael eu cyflwyno i'r 'Tîm Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian' ffonio 07973 341566 rhwng 9.00am - 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener neu e-bostio: MelanieN@sheltercymru.org.uk a bydd unrhyw gleientiaid cymwys yn cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i'r tîm.

Enw
Cyngor ar ddyledion Shelter Cymru
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
https://sheltercymru.org.uk/projects/debt-advice/
Rhif ffôn
08000 495495
Close Dewis iaith