Chwilio'r wefan
English
globe

Sgwâr Digidol Abertawe Ganolog - cam 1

Yn cynnwys: arena â lle i 3,500, parc dinesig, sgwâr digidol, pont i gerddwyr, maes parcio, lle preswyl a bwytai/manwerthu.

  • Prosiect y Fargen Ddinesig - yn gysylltiedig â'r prosiect digidol
  • Sicrhawyd caniatâd cynllunio amlinellol
  • Mae ATG wedi llofnodi cytundeb cyfreithiol ym mis Ionawr 2018 i weithredu'r arena
  • Dyluniadau cam 2 RIBA wedi'u cwblhau
  • Penodwyd contractwyr adeiladu yn chwarter 4 2018
  • Technolegau Smart City wedi'u cynnwys
  • Gwaith paratoi - chwarter 3 2018
  • Marchnata cyfle am westy

Phase 1 - city centre side of Oystermouth Road

Phase 1 - city centre side of Oystermouth Road - side view

Phase 1 - city centre side of Oystermouth Road (bridge)

Phase 1 - digital arena and green space

Phase 1 - digital arena and green space 2

Phase 1 - overview looking South

Phase 1 - overview looking West

Phase 1 - Oystermouth Road looking East

Phase 1 - Oystermouth Road looking West

Y diweddaraf am Gam 1 Abertawe Ganolog (sgwâr digidol)

Meysydd Parcio'r LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cwestiynau Cyffredin am ddatblygu Cam Un Abertawe Ganolog

Mae'r prif waith adeiladu wedi cychwyn

Wedi'i bweru gan GOSS iCM