Chwilio'r wefan
English
globe

Sgwâr Digidol Abertawe Ganolog - cam 1

Yn cynnwys: arena â lle i 3,500, parc dinesig, sgwâr digidol, pont i gerddwyr, maes parcio, lle preswyl a bwytai/manwerthu.

  • Prosiect y Fargen Ddinesig - yn gysylltiedig â'r prosiect digidol
  • Sicrhawyd caniatâd cynllunio amlinellol
  • Mae ATG wedi llofnodi cytundeb cyfreithiol ym mis Ionawr 2018 i weithredu'r arena
  • Dyluniadau cam 2 RIBA wedi'u cwblhau
  • Penodwyd contractwyr adeiladu yn chwarter 4 2018
  • Technolegau Smart City wedi'u cynnwys
  • Gwaith paratoi - chwarter 3 2018
  • Marchnata cyfle am westy

Swansea Central Phase 1, including digital square (view from south)

Phase 1 view from the west

Digital Square

Digital Square (from across the road)

Digital Square hotel

Cwestiynau cyffredin am ddatblygiad Cam 1 Abertawe Ganolog

Bydd gwaith yn dechrau ar ddatblygiad y sgwâr digidol yn ystod haf/gwanwyn 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM