Chwilio'r wefan
English

Problemau wrth dalu'ch Trethi Busnes?

Cysylltwch â ni os ydych yn cael anawsterau talu.

Fel popeth arall, mae'n rhaid talu bil Trethi Busnes, ond rydym yn deall y gall pobl gael anawsterau gyda'r taliadau heb fod bai arnynt o gwbl.

Os ydych yn cael problemau talu, ffoniwch ni ar 01792 635937 yn syth. Peidiwch â'i anwybyddu gan na fydd y ddyled yn diflannu. 

Rydym am i chi dalu'ch Trethi Busnes ac efallai y gallem ddod i gytundeb talu y gallwch ei fforddio.  Os na rowch wybod i ni eich bod yn cael anhawster talu'n rheolaidd, gallech gael rhagor o gostau a thaliadau os cymerwn gamau adennill yn eich erbyn y bydd yn rhaid i chi eu talu ar ben eich bil.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM