Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Adolygiad perfformiad blynyddol

Hunanasesiad y cyngor ar ei berfformiad wrth gyflwyno blaenoriaethau a amlinellir yng Nghynllun Gwella Corfforaethol 2022-23 yw Adolygiad Perfformiad Blynyddol.

Mae Llywodraeth Cymru'n gofyn i bob cyngor gyhoeddi ei gynlluniau i wella'r hyn mae'n ei wneud a sut mae'n ei wneud.

Ein Hadolygiad Perfformiad Blynyddol presennol

Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 2022 2023 (Word doc) [9MB]

Ein cymhariaeth bresennol yn erbyn cyfartaledd Cymru

My local council (Yn agor ffenestr newydd)

Mae hyn yn cyflwyno'n dyletswyddau adrodd blynyddol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, ffoniwch yr Uned Gyflawni Strategol ar 01792 637570 neu e-bostiwch Improvement@abertawe.gov.uk.

Close Dewis iaith