Toglo gwelededd dewislen symudol

Adolygiad perfformiad blynyddol

Hunanasesiad y cyngor ar ei berfformiad wrth gyflwyno blaenoriaethau a amlinellir yng Nghynllun Gwella Corfforaethol 2021-22 yw Adolygiad Perfformiad Blynyddol.

Mae Llywodraeth Cymru'n gofyn i bob cyngor gyhoeddi ei gynlluniau i wella'r hyn mae'n ei wneud a sut mae'n ei wneud.

Ein Hadolygiad Perfformiad Blynyddol presennol

Adolygiad perfformiad blynyddol 2020-21 (PDF) [2MB]

Crynodeb Gweithredol

Ein cymhariaeth bresennol yn erbyn cyfartaledd Cymru

My local council (Yn agor ffenestr newydd)

Mae hyn yn cyflwyno'n dyletswyddau adrodd blynyddol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, ffoniwch yr Uned Gyflawni Strategol ar 01792 637570 neu e-bostiwch Improvement@abertawe.gov.uk.

Crynodeb Gweithredol

Mae Cynllun Corfforaethol y cyngor ar gyfer 2021/22, Cyflawni Abertawe Lwyddiannus a Chynaliadwy, yn disgrifio ein 6 blaenoriaeth allweddol.
Close Dewis iaith