Toglo gwelededd dewislen symudol

CAMHS (CGwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed)

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.

Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru a dull Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe, ataliwyd y rhan fwyaf o apwyntiadau clinig wyneb yn wyneb i gleifion allanol. Yn hytrach, mae clinigwyr yn cysylltu â theuluoedd dros y ffôn i gynnig cyngor a chymorth dros y ffôn, a phan fo angen (oherwydd angen clinigol neu risg). Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnig ar sail unigol. Rhoddir blaenoriaeth i ofal brys, ond mae'r lefelau staffio presennol wedi golygu bod angen lleihau oriau gweithredu ein tîm argyfwng CAMHS rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ein gobaith yw cyfyngu ar effaith y newid hwn drwy gydleoli nyrs argyfwng CAMHS yng Nghanolfan Bediatrig Mynediad Sengl Ysbyty Treforys yn ogystal â defnyddio ein staff clinig i gefnogi asesiadau argyfwng.

Rydym hefyd yn gwella'n gwasanaeth un pwynt cyswllt dros y ffôn i deuluoedd, atgyfeirwyr ac asiantaethau partner, gan roi cyngor dros y ffôn, cymorth a brysbennu atgyfeiriadau, 9am - 9:30pm saith diwrnod yr wythnos.

Cysylltwch â 01639 862744 o ddydd Llun tan ddydd Gwener 9am-5pm a thrwy switsfwrdd Ysbyty Treforys y tu allan i'r oriau hyn (01792 702222).

Enw
CAMHS (CGwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed)
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Rhif ffôn
01639 862744
Close Dewis iaith