Toglo gwelededd dewislen symudol

Aelodau'r Cabinet

Mae'r Cabinet yn cynnwys yr Arweinydd a'r Cynghoryddau mae'n eu penodi fel Aelodau'r Cabinet.

Mae'r Cabinet yn cyflawni holl swyddogaethau'r awdurdod nad ydynt yn gyfrifoldeb unrhyw ran arall o'r awdurdod lleol, p'un ai yn ôl y gyfraith neu o dan Gyfansoddiad y Cyngor

Rob Stewart (Arweinydd y Cyngor) - Economi, Cyllid a Strategaeth

David Hopkins (Y Ddirprwy Arweinydd) - Cyflawni a Gweithrediadau

Andrea Lewis (Y Ddirprwy Arweinydd) - Newid yn yr Hinsawdd a Thrawsnewid Gwasanaethau

Mark Child - Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Iechyd Cymunedol

Louise Gibbard / Alyson Pugh - Cefnogi Cymunedau*

Elliott King - Gwasanaethau Plant

Robert Smith - Gwella Addysg, Dysgu a Sgiliau

Mark Thomas - Gwella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd

Robert Francis-Davies - Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

Andrew Stevens - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad

* Rhannu swydd

Alyson Pugh - Mai, Gorffennaf, Medi, Tachwedd 2021 & Ionawr, Mawrth, Mai 2022.

Louise Gibbard - Mehefin, Awst, Hydref, Rhagfyr 2021 & Chwefror, Ebrill 2022.