Toglo gwelededd dewislen symudol

Aelodau'r Cabinet

Mae'r Cabinet yn cynnwys yr Arweinydd a'r Cynghoryddau mae'n eu penodi fel Aelodau'r Cabinet.

Mae'r Cabinet yn cyflawni holl swyddogaethau'r awdurdod nad ydynt yn gyfrifoldeb unrhyw ran arall o'r awdurdod lleol, p'un ai yn ôl y gyfraith neu o dan Gyfansoddiad y Cyngor

Rob Stewart (Arweinydd y Cyngor) - Economi, Cyllid a Strategaeth

David Hopkins (Dirprwy Arweinydd) - Gwasanaeth a Pherfformiad Corfforaethol

Andrea Lewis (Dirprwy Arweinydd) - Trawsnewid Gwasanaethau

Robert Francis-DaviesBuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

Louise Gibbard - Gwasanaethau Gofal

Hayley Gwilliam & Cyril Anderson - Cymuned

Elliott King - Diwylliant a Chydraddoldebau

Alyson Pugh - Lles

Robert Smith - Addysg a Dysgu

Andrew StevensYr Amgylchedd ac Isadeiledd

Close Dewis iaith