Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Cefnogaeth recriwtio gan Gweithffyrdd+

Gall Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr Gweithffyrdd gysylltu pobl leol â busnesau, gan eu helpu i ennill y sgiliau hanfodol ac i gael y profiad y mae ei angen arnynt er mwyn dod o hyd i waith yn y tymor hir ac i helpu busnesau i fodloni eu cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol.

Workways+ logo

Gall Gweithffyrdd+ helpu eich busnes drwy:

  • Ddarparu Gwasanaeth Recriwtio AM DDIM i gyflogwyr a chyflogwyr posib
  • Helpu i wneud recrwitio'n haws ac yn gyflymach 
  • Darparu ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi
  • Cynorthwyo gyda phrofion gwaith a diwrnodau rhagflas
  • Paratoi hyfforddiant addas i ymgeiswyr posib

Mae'r gwasanaethau AM DDIM i'w defnyddio. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am sut gall eich busnes elwa o wasanaeth Gweithffyrdd+.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM