Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am oleuadau traffig/arwyddion ffordd

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am oleuadau traffig/arwyddion ffordd.

Sawl system goleuadau traffig y mae Cyngor Abertawe'n berchen arni ar hyn o bryd? 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu 130 o gyffyrdd arwyddion traffig a 180 o groesfannau i gerddwyr gan gynnwys y rheini a weithredir ac a gynhelir ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Faint mae wedi costio bob blwyddyn i gynnal, cadw ac atgyweirio'r goleuadau traffig parhaol?

Oleuadau traffig
 2022/232021/222020/212019/202018/19
Goleuadau traffig (trydan a chyfathrebu)£181,568£156,176£148,000£164,800£153,000
Cynnal a chadw goleuadau traffig£120,435£152,245£125,700£146,500£138,600

Mae costau gweithredu a chynnal a chadw hefyd yn cynnwys systemau rheoli mynediad (7 safle) a'r gost o ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Nid yw hyn yn cynnwys costau staff.