Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â cherbydau'r cyngor

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gerbydau'r cyngor.

Sawl car cronfa a sawl cerbyd sydd yn ei gerbydlu?

Mae 950 o gerbydau yng ngherbydlu'r cyngor ar hyn o bryd ac mae 15 o geir cronfa (ym mis Mehefin 2021).

Faint o'r rhain sy'n gerbydau trydanol?

Mae gennym gyfanswm o 42 o gerbydau â batri trydan a 5 cerbyd hybrid (ym mis Mehefin 2021).