Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â cherbydau'r cyngor

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gerbydau'r cyngor.

Sawl car cronfa a sawl cerbyd sydd yn ei gerbydlu?

Mae 780 o gerbydau yng ngherbydlu'r cyngor ar hyn o bryd ac mae 40 o geir cronfa (ym mis Gorffennaf 2018).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM