Toglo gwelededd dewislen symudol

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)

Mae EYST wedi ehangu ei genhadaeth a'i weledigaeth i ddiwallu anghenion pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion duon a lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n byw yng Nghymru. Mae'n gwneud hyn drwy ddarparu ystod eang o wasanaethu gan gynnwys addysg, cyflogaeth, iechyd, cefnogaeth i deuluoedd a diogelwch cymunedol.

Enw
Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)
Cyfeiriad
  • Units B and C
  • 11 St Helens Road
  • Swansea
  • SA1 4AB
Gwe
http://eyst.org.uk/
Rhif ffôn
01792 466980/1
Close Dewis iaith