Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd y cyngor bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd aml-leoliad (cyfeirir atynt hefyd fel cyfarfodydd hybrid) a chânt eu ffrydio'n fyw lle bo modd.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell a/neu lle nad yw'r holl cyfranogwyr yn yr un lle'n gorfforol. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:

Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Threchu Tlodi - 4 Rhagfyr 2023 4.00 pm
Pwyllgor Cynllunio - 5 Rhagfyr 2023 2.00 pm
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 6 Rhagfyr 2023 2.00 pm
Y Cyngor - 7 Rhagfyr 2023 5.00 pm


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor:

  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen