Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd y cyngor bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd aml-leoliad (cyfeirir atynt hefyd fel cyfarfodydd hybrid) a chânt eu ffrydio'n fyw lle bo modd.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell a/neu lle nad yw'r holl cyfranogwyr yn yr un lle'n gorfforol. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:
Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau'r Economi ac Isadeiledd - 29 Chwefror 2024 2.00 pm

Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau Newid yn yr Hinsawdd ac Adfer Natur - 4 Mawrth 2024 3.00 pm
Pwyllgor Cynllunio - 5 Mawrth 2024 2.00 pm
Y Cyngor - 6 Mawrth 2024 5.00 pm 


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor:

Close Dewis iaith