Toglo gwelededd dewislen symudol

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN)

Mae holl wasanaethau 24/7 DAN ar gael i bobl sy'n byw yng Nghymru. Mae'r llinell gymorth ar agor 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn gan ddarparu pwynt cyswllt unigol i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael gwybodaeth bellach neu help yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.

Tecstiwch DAN ar 81066 neu i siarad â rhywun, ffoniwch y rhif isod.

Enw
Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN)
Gwe
http://www.dan247.org.uk
Rhif ffôn
0808 808 2234
Close Dewis iaith