Toglo gwelededd dewislen symudol

Papyrus

Mae ein llinell gymorth HOPELINEUK yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy'n profi meddyliau am hunanladdiad ac i'r rheini sy'n pryderu y gall fod person ifanc yn meddwl am ladd ei hunan, gan gynnwys pobl broffesiynol.

Gwasanaeth cyfrinachol yw hwn a gynhelir gan Ymgynghorwyr Atal Hunanladdiad hyfforddedig sy'n gallu gwrando, darparu cyngor ymarferol am gadw'n ddiogel a chyfeirio i wasanaethau yn eich ardal leol a fydd efallai'n gallu helpu.

Gellir ffonio HOPELINEUK am ddim ar 0800 068 4141. Mae'r gwasanaeth ar agor rhwng 9.00am a chanol nos bob dydd gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Enw
Papyrus
Gwe
https://www.papyrus-uk.org/help-advice-resources/
Rhif ffôn
0800 068 4141
Rhif ffôn symudol
07860039967