Toglo gwelededd dewislen symudol

Royal Association for Deaf People (RAD)

Mae RAD yn gweithio gyda phobl â phob math o fyddardod. Mae'n arbenigo mewn materion eiriolaeth a chyflogaeth, cymorth cyfreithiol a datblygu cymunedau pobl fyddar.

Mae hefyd yn cefnogi pobl fyddar a chanddynt anabledd dysgu neu anawsterau iechyd meddwl i fyw mor annibynnol â phosib.

Ffôn testun: 0300 688 2527

Skype: reception_ch

Close Dewis iaith