Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru (WCADA)

Un o'r asiantaethau trin y defnydd o alcohol a chyffuriau mwyaf blaenllaw yng Nghymru.

Helpu i leihau, trin ac atal y niwed a achosir gan ddibyniaeth ar gyffuriau ar unigolion, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach gan gynnwys ymyriadau i leihau niwed yn y system cyfiawnder troseddol.

Mae un o'u gwasanaethau, Dyfodol, yn wasanaeth camddefnyddio sylweddau yn y carchar i garcharorion sydd hefyd yn cynnwys timau yn y gymuned i ddarparu cefnogaeth barhaus i garcharorion ar ôl cael eu rhyddhau.

Enw
Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru (WCADA)
Gwe
http://www.wcada.org