Toglo gwelededd dewislen symudol

WCVA - Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol

Mae cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2021/22 bellach yn agored i geisiadau, gyda phwyslais ar brosiectau sy'n cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae wedi'i lunio i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ganfod cyfleoedd i ragor o bobl wirfoddoli, drwy grantiau hyd at £20,000.

Bydd y broses ymgeisio ar Borth Ceisiadau Amlbwrpas CGGC.  I gofrestru ac i weld y cyfleoedd ariannu agored sy'n cael eu gweinyddu gan CGGC, ewch i: https://map.wcva.cymru

Enw
WCVA - Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol
Gwe
https://wcva.cymru/funding/volunteering-wales-grants-scheme/

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 06 Medi 2022