Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Adroddiad adolygu gan gymheiriaid CLlLC

Darparodd CLlLC adolygiad cymheiriaid ar gyfer y cyngor yn ystod hydref 2014 cyn asesiad corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn ystod adolygiadau cymheiriaid, mae CLlLC yn gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' sy'n deall yr heriau o reoli awdurdod lleol ac sy'n gallu gwneud cyfraniad gonest a diduedd i ymagwedd y cyngor at hunanwella.

Mae gofyn am adolygiad cymheiriaid yn arwydd o ymrwymiad i wella, ac yn ôl CLlLC, atgyfnerthwyd yr ymagwedd hon gan barodrwydd Abertawe i ddysgu a defnyddio syniadau newydd a ffyrdd newydd o weithio. 

Diben yr adolygiad

Roedd gan y cyngor nifer o resymau dros gomisiynu'r adolygiad, sef:

  • Dysgu gan eraill a gwella'r hyn rydym yn ei wneud
  • Datblygu ein hymagwedd at hunanwerthuso
  • Helpu i'n paratoi ar gyfer yr asesiad corfforaethol gan Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod mis Tachwedd 2014
  • Cefnogi amcan cyffredinol hunanreoleiddio a gwella yng Nghymru dan arweiniad y sector.
Close Dewis iaith