Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Wales Council of the Blind

Cyngor Cymru i'r Deillion Cyngor Cymru i'r Deillion yw'r asiantaeth ymbarél sy'n cynrychioli'r trydydd sector o fewn y sector nam ar y golwg yng Nghymru. Mae'n gweithio i ymgyrchu, lobïo a chefnogi gwella gwasanaethau ar gyfer pobl â nam ar y golwg.

Enw
Wales Council of the Blind
Cyfeiriad
  • Unit 2.2
  • Hastings House
  • off Fitzalan Road
  • Cardiff
  • CF24 0BL
Gwe
http://wcb-ccd.org.uk/
Rhif ffôn
02920 473954