Chwilio'r wefan
English

Please note due to current circumstances there may be considerable delays to the processing of reusable nappy scheme applications. Many thanks for your understanding. 

Cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy

Newidiwch i ddefnyddio cewynnau golchadwy a byddwn yn rhoi hyd at £100 i chi tuag at y gost!

Wrth gyflwyno cais, bydd angen i chi ddarparu:

  • copi o'r dystysgrif geni neu ffurflen Mat B1
  • prawf prynu, e.e. derbynneb siop, anfoneb, cadarnhad tâl drwy e-bost

Yna telir yr arian yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc.

PDF Document Amodau a thelerau’r cynllun ad-dalu cewynnau y gellir eu hailddefnyddio (PDF, 270KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM