Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am y cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy

Newidiwch i ddefnyddio cewynnau golchadwy a byddwn yn rhoi hyd at £100 i chi tuag at y gost!

Wrth gyflwyno cais, bydd angen i chi ddarparu:

  • copi o'r dystysgrif geni neu ffurflen Mat B1
  • prawf prynu, e.e. derbynneb siop, anfoneb, cadarnhad tâl drwy e-bost

Yna telir yr arian yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc.

Cyn gwneud cais, darllenwch yr amodau a thelerau ar: Cewynnau golchadwy

Sylwer: gallwch ond wneud cais os ydych chi'n byw yn Abertawe ac mae eich plentyn dan 18 mis oed.

Close Dewis iaith