Toglo gwelededd dewislen symudol

Adfywio Cwm Tawe Isaf

Mae Cwm Tawe Isaf, cadarnle diwydiannaeth Fictoraidd a hybwyd gan y diwydiant copr yn hanesyddol, ar fin cael ei adfywio.

Nod cynllun 'Etifeddiaeth Vivian', menter gwerth £20 miliwn a ariennir gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU, yw ailfywiogi'r ardal drwy ddathlu ei threftadaeth gyfoethog a buddsoddi yn ei dyfodol.

Bydd cynllun Etifeddiaeth Vivian, un o fuddiolwyr y gronfa hon, yn cyflwyno tri phrosiect sydd wedi'u diffinio'n ddaearyddol:

Prosiect 1: Adfywio Gwaith Copr yr Hafod-Morfa- mae'n cyfnerthu etifeddiaeth ddiwydiannol y diwydiant copr ar lannau afon Tawe ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa, gan gadw'r nodweddion treftadaeth cyfoethog gan gynnwys sawl adeilad rhestredig a'u rhyddhau ar gyfer defnydd busnes, gan baratoi ar gyfer buddsoddiad sector preifat newydd ar raddfa a chysylltedd cynyddol ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr fel y'i gilydd ac adrodd y stori wrth genedlaethau newydd.

Prosiect 2: Cyswllt afon Tawe a'r Strand - mae'n cysylltu â chysyllteddau'r afon ac yn hwyluso'r rhyngwyneb cyhoeddus â chraidd canol y ddinas drwy ailddefnyddio'r bwâu'r rheilffordd Fictoraidd mewn ffordd greadigol i alluogi gwell mynediad at gludiant cyhoeddus ar ar fysus, trenau ac ar yr afon a pharhau â'r profiad treftadaeth nad yw'n cael i bwysleisio digon ar hyn o bryd.

Prosiect 3: Amgueddfa Abertawe - mae'n creu cydgyrchfan â'r coridor treftadaeth wrth uwchraddio a gwella Amgueddfa Abertawe, yr hynaf yng Nghymru, gan alluogi arddangosfa gyfoethocach o hanes y lle, yn ogystal â dod a'i chasgliad yn agosach at y lle arddangos mwy i ryddhau melin rolio'r Gwaith Copr at ddiben adfywio defnydd cymysg a budd economaidd.

Close Dewis iaith