Chwilio'r wefan
English
Rhybudd arwydd yn y cylch,

Adrodd am ddigwyddiad

Mae'n rhaid rhoi gwybod am unrhyw ddamweiniau sy'n digwydd yn y gweithle er mwyn i ni eu harchwilio a rhoi cyngor ar sut i'w hatal rhag digwydd eto yn y dyfodol.

Mae'r Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 2013 (RIDDOR) yn datgan bod rhaid i chi (y cyflogwr) adrodd am:

  • ddamweiniau difrifol yn y gweithle
  • clefydau galwedigaethol
  • digwyddiadau peryglus (bron â chael damwain)
  • marwolaethau sy'n ymwneud â'r gwaith

Adrodd am anaf, clefyd neu ddamwain - Awdurdod Gweithredol Iechyd a DiogelwchYn agor mewn ffenest newydd

Ar gyfer anafiadau sylweddol, gallwch roi gwybod i ni gyntaf cyn cwblhau adroddiad. Os oes achos o farwolaeth sy'n ymwneud â'r gwaith, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni yn ddi-oed trwy ffonio 01792 635600.

Adrodd y tu allan i oriau gwaith

Ceir gwybodaeth am bryd a sut i adrodd am ddigwyddiadau difrifol a pheryglus y tu allan i oriau gwaith arferol ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a DiogelwchYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM