Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am fin sbwriel sy'n orlawn

Adroddwch am fin sbwriel sy'n orlawn er mwyn i ni ei wacáu.

Caiff biniau sbwriel o gwmpas ardaloedd siopa lleol eu gwacáu bob dydd ar yr un pryd â glanhau'r stryd. Caiff pob bin sbwriel arall ei wacáu pan fydd y criwiau sbwriel yn yr ardal.

Gellir rhoi Hysbysiadau o Gosb Benodol gan staff gorfodi a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu am ollwng sbwriel, sy'n drosedd. Mae sbwriel hefyd yn cynnwys bonion sigarennau a gwm cnoi.

Y tâl cosb am ollwng sbwriel yw £100 y mae'n rhaid ei dalu o fewn 14 diwrnod. Os caiff y tâl cosb ei dalu o fewn 7 niwrnod, caiff ei ostwng i £75.