Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Adrodd am osod posteri'n anghyfreithlon

Adroddwch am osod posteri'n anghyfreithlon. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Os yw posteri wedi cael eu gosod yn anghyfreithlon ar dir preifat, cyfrifoldeb y perchennog yw cael gwared ar yr eitemau dan sylw a phrofi euogrwydd y troseddwr, os yw'n berthnasol.

Os yw posteri wedi cael eu gosod yn anghyfreithlon mewn adeilad neu ar dir sy'n perthyn i'r cyngor, byddwn yn ceisio cael gwared ar yr eitemau anghyfreithlon.