Toglo gwelededd dewislen symudol

Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Cofrestrwch nawr i gael cymorth a chyngor am ddim.

Mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws cynyddol, rydym yn addasu ein gwasanaethau i helpu pobl hŷn yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr i gael yr help y mae arnynt ei angen.

Rydym wedi lansio gwasanaeth ffôn am ddim i helpu pobl i gael cyflenwadau brys, dod o hyd i wasanaethau neu sgwrsio'n syml.

Mae ein gwasanaeth yn agored i unrhyw un dros 50 sy'n byw gyda chyflwr iechyd neu anabledd neu'r rhai dros eu eu 70 a'u gofalwyr.

Enw
Age Cymru Gorllewin Morgannwg
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
http://www.ageuk.org.uk/cymru/west-glamorgan/
Rhif ffôn
01792 648866