Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Anableddau

Mynd o le i le; hyrwyddo annibyniaeth yn y cartref; cefnogaeth a chyngor arbenigol.

Coronavirus - cyngor a chefnogaeth yn Abertawe

 

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi casglu adnoddau defnyddiol am Coronafeirws (COVID-19), yn cynnwys rhai canllawiau hawdd eu deall da i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. 

 

Mynd Allan

Cymorth a chyngor ymarferol i helpu pobl hŷn a phobl anabl i fynd allan.

Cymhorthion a Chyfarpar

Mae amrywiaeth eang o gymhorthion a chyfarpar ar gael a all wneud bywyd yn haws i bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd, neu'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd symud o gwmpas.

Addasiadau i'ch cartref

Gwybodaeth am sut i wneud addasiadau mwy neu lai i'ch cartref i'ch helpu gyda'ch nam

Therapi Galwedigaethol

Mae'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol yn un o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol i helpu pobl hŷn a phobl ag anabledd corfforol neu synhwyraidd i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi eu hunain.

Oedolion â Nam Corfforol

Gwybodaeth i bobl sydd â nam corfforol neu symudedd

Oedolion â Nam Synhwyrol

Gwybodaeth ac arweiniad i bobl sydd â nam synhwyraidd.

Oedolion ag Anabledd Dysgu

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu.

Cofrestru'n Anabl

Oes angen i mi gofrestru'n anabl?

Adnoddau gwybodaeth i bobl anabl

Sefydliadau cefnogi ac adnoddau ar-lein i bobl anabl

Amser Hamdden - Gwybodaeth i Bobl Anabl

Mae Abertawe'n cynnig llawer o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon, cymdeithasol a hamdden

Wedi'i bweru gan GOSS iCM