Toglo gwelededd dewislen symudol

Paratoadau graeanu ffyrdd ar gyfer mangreoedd

Mae'r adeg o'r flwyddyn wedi cyrraedd lle eiddo fod yn paratoi ar gyfer tymor y gaeaf sy'n nesáu a rhoi eu cynlluniau cadernid ar waith.

Er bod y tîm priffyrdd yn parhau i baratoi at ddosbarthu ar gyfer y tymor, fel yn flaenorol, eu blaenoriaeth gyntaf yw eu paratoadau eu hunain; felly, dylai bod pob cyfleuster yn ystyried a yw'n gallu storio halen ychwanegol, gan hefyd ystyried y posibilrwydd na fydd y tîm priffyrdd yn gallu rhoi rhagor o stoc i nifer o sefydliadau.

Mae'r tîm priffyrdd wedi pennu meini prawf ar gyfer lefelau stoc halen o ran pryd y byddant yn rhoi'r gorau i gyflenwi busnesau eraill, a chaiff hyn ei ddilyn yn llym.

Prisiau ar gyfer gaeaf 2024-25

  • Halen - rhydd, wedi'i ddosbarthu - £70 y dunnell
  • Halen - rhydd - i'w gasglu - £60 y dunnell
  • Halen - bag 26kg, wedi'i ddosbarthu - £10 y bag
  • Halen - mewn bag adeiladwyr 1 tunnell, wedi'i ddosbarthu - £80 y bag
  • Bin graean (lle i 0.5 tunnell), wedi'i ddosbarthu â halen - £260
  • Bin graean 12 litr wedi'i ddosbarthu â halen - £260

Sylwer: ni chaiff archebion dros y ffôn eu derbyn

Ar hyn o bryd, mae nifer y biniau graean sydd ar gael gan y tîm priffyrdd yn ddigonol ar gyfer eu hanghenion eu hunain, felly cwblhewch y ffurflen isod cyn gynted â phosib.

Rydym yn annog pawb i adolygu eu trefniadau ar gyfer y gaeaf a sicrhau bod gweithdrefnau ar waith mewn da bryd.

Prif ymrwymiad yr adran priffyrdd a chludiant yw cadw'r briffordd gyhoeddus yn glir ac yn ddiogel; bydd hyn yn cael blaenoriaeth mewn amodau difrifol.

Close Dewis iaith