Chwilio'r wefan
English
Dog icon 4

Dechrau Gorau - Siarad, gwrando a chanu

Rydyn ni'n mwynhau canu gyda'n plant, sgwrsio a nhw a gwrando arnyn nhw.

Grandpa and Flap

Mae canu gyda'n plant, siarad a nhw a gwrando arnyn nhw'n un arall o'r agweddau pwysig niferus ar roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'ch plentyn. Ond pam a beth yw'r fantais iddyn nhw?

Mae siarad a'ch gilydd, gwrando ar eich gilydd a chanu gyda'ch gilydd yn helpu'ch plentyn mewn llawer o ffyrdd a bydd hyn yn:

  • datblygu eu hiaith - maen nhw'n dysgu trwy wrando arnoch chi
  • atgyfnerthu clymau
  • magu hyder
  • eu help i ddatblygu sgiliau iaith a lleferydd
  • helpu'ch baban i ddysgu talu sylw
  • eu helpu i ymlacio pan maen nhw'n ofidus
  • eu helpu i deimlo'n ddiogel
  • eu helpu i sefydlu trefnau ac arferion iach - rhoi cynnig ar ganu wrth frwsio'ch dannedd.

Mae ymchwil yn dangos bod yn well gan blant sain llais eu rhieni nag unrhyw un arall.

Yn aml, y plant sy'n chwarae gyda'u rhieni ac yn siarad a nhw pan maen nhw'n ifanc iawn yw'r rhai sy'n gwneud orau yn yr ysgol.

Po fwyaf y geiriau mae plant wedi'u clywed erbyn tair blwydd oed, y gorau yw eu perfformiad mewn profion.

A chofiwch....mae'ch plentyn eisiau i chi gymryd rhan hefyd ac eisiau gwrando arnoch chi!

Best Start footer image Welsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM