Toglo gwelededd dewislen symudol

Atgyweirio eitemau sydd wedi torri

Peidiwch â thaflu'ch eitemau sydd wedi torri, atgyweiriwch nhw.

Yn y pendraw, bydd popeth rydym ni'n ei brynu yn torri neu'n treuli. A phan fydd hynny'n digwydd, yn rhy aml rydym ni'n cael gwared ar yr eitem sydd wedi torri neu'n hen. Mae hyn yn cynhyrchu llawer o wastraff diangen sy'n cyfrannu at allyriadau CO2 a newid yn yr hinsawdd. Ond,nid oes rhaid iddo fod felly.

Gall y mwyafrif o eitemau fod yn trwsio yn hawdd, yn aml am ychydig iawn o gost. Beth am roi ail fywed i'ch hoff eiddo, helpu'r amgylchedd, arbed rhiwfaint o arian ar hyd y ffordd, a symud Cymru i economi gylchol?

Caffi atgyweirio

Os oes gennych eitemau cartref sydd wedi torri ewch i gaffi atgyweirio lleol Repair Café Wales (Yn agor ffenestr newydd), lle bydd gwirfoddolwyr yn eu hatgyweirio am ddim. 

Cyfeiriadur busnesau atgyweirio

Dewch o hyd i fusnes atgyweirio lleol yn y cyfeiriadur atgyweirio ar-lein: Cyfeiriadur atgyweirio Effeithlonrwydd Atgyweirio – Cymru (Yn agor ffenestr newydd)

Close Dewis iaith