Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwobr y Faner Borffor

Mae Abertawe wedi ennill Baner Borffor sy'n ceisio codi safonau a gwella ansawdd ein trefi a'n dinasoedd rhwng 5.00pm a 5.00am.

Rydym am sicrhau bod pobl sy'n ymweld ag Abertawe'n teimlo'n ddiogel a'u bod mewn dinas sy'n lân yn ddeniadol ac yn hygyrch.

Dinas lle gallant gael noson dda allan, yn y tafarnau a chlybiau lleol, yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys celfyddydau a diwylliant, hamdden, bwyd a chiniawa, addysg a digwyddiadau.

Mae gwobr fawreddog y Faner Borffor yn gynllun achredu cenedlaethol sy'n cydnabod rheoli canol dinasoedd yn ardderchog yn y nos, yn debyg i'r Faner Las ar gyfer traethau a'r Faner Werdd ar gyfer parciau, sy'n cael ei chefnogi gan y llywodraeth, yr heddlu a busnes. 

Abertawe yw'r unig le yng Nghymru sydd â baneri glas, gwyrdd a phorffor ar hyn o bryd a dim ond llond dwrn o leoedd yn y DU sydd â phob un.

Mae lleoedd sydd wedi ennill y Faner Borffor wedi dangos bod cyfradd yr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn lleihau trwy annog amrywiaeth eang o bobl yng nghanol y ddinas yn y nos.

Pa ardal mae'r Faner Borffor yn ei chynnwys?

Canol y ddinas i'r gogledd i Stryd Mansel/Heol Alexandra a'r orsaf drenau, i'r dwyrain i'r afon, i'r de i'r Marina, ac i'r gorllewin i Stryd Dillwyn.  

  Edrychwch ar fap ardal y Faner Borffor (PDF) [466KB] 

Pwy mae proses y Faner Borffor yn ei gynnwys?

Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel, Cyngor Dinas Abertawe, Heddlu De Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Partneriaeth Lleihau Troseddau Busnes, Fforwm Trwyddedeion Abertawe, Prifysgol Abertawe, Bugeiliaid y Stryd, BID Abertawe, busnesau preifat, gan gynnwys siopau, bwytai, tafarnau a chlybiau, cyfryngau lleol, chwaraeon a darparwyr adloniant.

Beth yw manteision statws y Faner Borffor?

I fusnesau lleol

  • mwy o sylw a gwell delwedd gyhoeddus
  • cyfle i hyrwyddo ar wefan y Faner Borffor
  • economi defnydd cymysg fwy llwyddiannus
  • rhagor o ymwelwyr
  • rhagor o wariant
  • dichonoldeb economaidd tymor hwy

I bawb

  • amrywiaeth ehangach o atyniadau
  • llai o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • cynhelir gwasanaethau cefnogi
  • dinas fywiog.

 

Close Dewis iaith