Toglo gwelededd dewislen symudol

Barod, Abertawe

Cymorth i oedolion a phobl ifanc sy'n cael problemau gyda chamddefnyddi o sylweddau.

Cymorth dros y ffôn i oedolion a phobl ifanc sy'n profi problemau camddefnyddio sylweddau.

Mae Barod ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 9.00am-5.00pm ac ar ddydd Gwener, 9.00am-4.30pm, ac eithrio Gwyliau Banc.

Os bydd angen help arnoch y tu hwnt i'r oriau hyn, cysylltwch â DAN 247 ar Rhadffôn: 0808 808 2234 o neu anfonwch neges destun DAN at: DAN to: 81066

Mae pobl yn dal i allu eu cyfeirio eu hunain at y gwasanaeth drwy AADAS ar 01792 530719 pa un a ydynt yn byw yn Abertawe, Castell-Nedd neu Bort Talbot.

Mae dewisiadau gwasanaeth cymorth i bobl ifanc a chynnig sesiynau cymorth digidol i ddefnyddwyr gwasanaeth newydd a phresennol ac asesiadau dros y ffôn a thestun o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae a bellach yn darparu gwasanaeth cyfnewid nodwyddau yn Abertawe rhwng 10 a 3pm (o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Enw
Barod, Abertawe
Teitl y Swydd
DAN 24 7
Cyfeiriad
  • 73-74 Mansel Street
  • Swansea
  • SA1 5TR
Gwe
https://barod.cymru/cy/get-help-now/
Rhif ffôn
0808 808 2234
Close Dewis iaith