Toglo gwelededd dewislen symudol

Pam dylai fy musnes ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae gennym yr arbenigedd i'ch helpu i datblygu'ch busnes. Mae ein Gwasanaeth Rheoleiddio Busnes yn cynnig cyswllt uniongyrchol ag arbenigwyr busnesau.

Mae ein gwasanaethau ar gael ar hyn o bryd ar gyfer:

  • Safonau Masnach

Trwy gysylltu â'r arbenigwyr yn uniongyrchol drwy'r gwasanaeth hwn, bydd yn haws i chi gael y cyngor a'r arweiniad angenrheidiol, yn ogystal â help gyda'r trwyddedau a'r caniatadau y mae eu hangen, a bydd yr holl broses yn gynt. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfeirio am ddim a gallwn gynnig gwasanaethau rheoleiddio busnes am eu cost. Mae'r gwasanaethau a gynigir yn addas ar gyfer pob math o fusnesau gan gynnwys busnesau cyn iddynt gychwyn, busnesau newydd a rhai sefydledig.

Codir tâl o £72 yr awr (gan gynnwys TAW ac ar sail adfer y gost) gyda lleiafswm o ddwy awr. Caiff y tâl ei brosesu trwy daliad ar-lein ar adeg yr ymholiad. Caiff eich ffurflen ymholiadau ar-lein a chadarnhad o'r taliad a wnaethoch ar-lein, eu hanfon at yr arbenigwyr yn uniongyrchol a fydd wedyn yn gallu cysylltu â chi i drafod eich ymholiadau.

Bydd cyngor Safonau Masnach yn cynnwys;

  • contractau defnyddwyr
  • cyngor ar hyrwyddo gwerthiant
  • sut gall busnesau gydymffurfio'n gyffredinol â chyfraith defnyddwyr
  • hawliau defnyddwyr/polisïau dychwelyd
  • labelu'ch cynnyrch bwyd neu gynnyrch heblaw bwyd
  • gofynion diogelwch penodol ar gyfer cynnyrch.