Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfan gofalwyr Abertawe

Mae Canolfan gofalwyr Abertawe yn darparu cymorth a gwybodaeth i ofalwyr ar draws Abertawe drwy ddarparu cyngor ar fudd-daliadau lles.

Mae Canolfan gofalwyr Abertawe yn darparu cymorth a gwybodaeth i ofalwyr ar draws Abertawe drwy ddarparu cyngor ar fudd-daliadau lles; mynediad at grantiau a chronfeydd arbennig; gwasanaeth cwnsela; gofal seibiant; cymorth cyflogaeth; Mae ganddynt rieni sy'n ofalwyr ymroddedig, gofalwyr sy'n oedolion ifanc, gofalwyr gwrywaidd a gwasanaethau dementia.

Mae ein llinell cyngor a gwybodaeth ar gael i ofalwyr. Os na allwn eich helpu byddwn yn eich cyfeirio i rywun sy'n gallu::

Llinell Gymorth - Cyngor a Chefnogaeth i Ofalwyr: 01792 653344 / 07984 445465.


Os ydych chi'n teimlo dan straen neu'n bryderus ar hyn o bryd, a hoffech siarad â'n cwnselydd, ffoniwch y llinell gymorth isod. Mae'n gyfrinachol:

Llinell Gymorth - Cefnogaeth Cwnsela: 01792 653344 / 07984 445484.


Mae ein tîm budd-daliadau lles yn helpu hawlwyr trwy apwyntiadau dros y ffôn. Gallant eich helpu gyda'ch ffurflen gais ar gyfer budd-daliadau penodol dros y ffôn:

Budd-daliadau Lles: 07984 445493 / 07984 445491.


Mae'r cyfnod hwn yn arbennig o anodd i oedolion ifanc sy'n ofalwyr ac sy'n ansicr am eu hastudiaethau a'u dyfodol. Ffoniwch ein llinell gymorth i oedolion ifanc sy'n ofalwyr:

Llinell Gymorth Oedolion Ifanc sy'n offalwyr: 07305 820449.


Gwasanaethau Dydd Tŷ Conway

Wrth i'n canolfan ddydd parhau i fod ar gau, mae staff yn cynnal cyswllt â'u cleientiaid dros y ffôn yn ogystal â chasglu eu siopa a'u presgripsiynau.

Wrth i'n canolfan ddydd parhau i fod ar gau, mae staff yn cynnal cyswllt â'u cleientiaid dros y ffôn yn ogystal â chasglu eu siopa a'u presgripsiynau.

Gofalu am rywun sy'n dioddef o ddementia

Os ydych chi'n gofalu am rywun sy'n dioddef o ddementia, gallwn eich cefnogi. Mae ein Cydlynydd Dementia ar gael i roi cefnogaeth emosiynol, awgrymiadau ymarferol a strategaethau ymdopi i chi. Ffoniwch:  07746 133240.

Allgymorth yr Ysbyty

Cyngor defnyddiol ac amrywiaeth o wybodaeth ar y canlynol, "Bod yn yr Ysbyty", "Cael eich Rhyddhau o'r Ysbyty" a/neu ddewis Cartref Gofal ar gyfer anwylyn. Ffoniwch:  07984 445495.

Gofalwyr sy'n Rhieni

Cefnogaeth eiriolaeth, grŵp gofalwyr sy'n rhieni ar-lein, sesiynau hyfforddiant hygyrch a llinell gymorth.

Llinell Gymorth Gofalwyr sy'n Rhieni: 07534 625138

Sylwer fod y llinellau cymorth hyn yn gweithredu rhwng 9.30am - 4.00pm

Nid ydynt ar gael am 24 awr.

Enw
Canolfan gofalwyr Abertawe
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
http://www.swanseacarerscentre.org.uk
Rhif ffôn
01792 653344
Close Dewis iaith