Chwilio'r wefan
English

Canolfan Gymunedol Gendros

Rhodfa Gendros - Dwyrain, Gendros, Abertawe, SA5 8DE.

Cyfleusterau

  • Prif neuadd gyda llen
  • Neuadd chwaraeon
  • Ystafell gyfarfod
  • Cegin
  • Wifi
  • Ardal Gemau Aml-ddefnydd Awyr Agored
  • Lle chwarae i blant
  • Ardal bywyd gwyllt
  • Parcio

Cyrraedd y ganolfan

Enw:
Canolfan Gymunedol Gendros
Teitl Swydd:
Cyswllt - Ann Cook
Ffôn:
01792 539791
Wedi'i bweru gan GOSS iCM