Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Caredig

Mae Caredig yn darparu ystod eang o wasanaethau tai ar gyfer pobl sengl, teuluoedd, pobl hŷn a phobl y mae angen cymorth arnynt i gynnal eu tenantiaeth.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau i'n tenantiaid, gan gynnwys cyngor budd-daliadau ac arian, cefnogaeth ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyngor digartrefedd a gwasanaeth arweiniad a llawer mwy.

Enw
Caredig
Cyfeiriad
  • 43 Walter Road
  • Abertawe
  • SA1 5PN
Gwe
http://www.caredig.co.uk
Rhif ffôn
01792 450042