Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am chwiliad iechyd yr amgylchedd

Gwneud cais am chwiliad iechyd yr amgylchedd ar gyfer eiddo

Darllen rhagor am chwiliadau iechyd yr amgylchedd.

Bydd angen i chi dalu am y chwiliad os bydd gennym wybodaeth sy'n berthnasol i'ch chwiliad yn unig. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes canlyniadau o fewn 5 niwrnod ar ôl derbyn y chwiliad. Os bydd angen codi tâl arnoch, byddwch yn gallu talu ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. £22.00 fydd y ffi ac ni fydd angen ei thalu tan ar ôl cynnal y chwiliad.