Chwilio'r wefan
English
car

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn darparu cyfleoedd teithio i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus arferol, neu sy'n byw mewn ardal nad yw'n cael ei gwasanaethu'n aml gan gludiant cyhoeddus, neu'r rheiny ag anabledd.

Cludiant cymunedol

Gall gael ei ddefnyddio hefydd gan bobl sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol na allant gaeel mynediad i wasanaethau a chyfleusterau cyhoeddus sylfaenol, megis gwasanaethau gofal iechyd, cyflogaeth a hyfforddiant.

Mae rhai gwasanaethau'n cynnwys gweithlu o wirfoddolwr ymroddedig sy'n rhoi o'u hamser i helpu pobl eraill drwy ddarparu gwasanaethau cludiant. Mae pob un yn gweithredu mewn ffordd sy'n fwyaf addas i'w ardal leol a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Mae pump cynllun Cludiant Cymunedol y mae rhai ohonynt yn darparu gwasanaeth hurio bws mini, gwasanaethau deialu am reid, cynlluniau car gwirfoddol ac olwynion i'r gwaith , y maent i gyd yn gweithredu yn y fwrdeistref sirol.  Dyma fanylion amdanynt.

Cynlluniau Cludiant Cymunedol

Cynllun Ceir Gwirfoddol Abertawe 01792 456593  gary.elward@swansea.gov.uk   amanda.gallivan@swansea.gov.uk

Cynllun Ceir Gorseinon  01792 899933  gorseinonscheme@aol.co.uk

Cludiant Gwirfoddol Gŵyr   01792 851942  hildegarderoberts@uwclub.net

Cynllun Ceir Pontarddulais  01792 884944

Cludiant Cymunedol  DANSAYn agor mewn ffenest newydd  01639 751067  mail@dansa.org.uk

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y swyddfa Cludiant Cymunedol ar 01792 522976/522982 neu e-bostiwch Robert.Lloyd@abertawe.gov.uk .

Gellir cysylltu â'r swyddfa Cludiant Cymunedol os ydych yn cael trafferth cysylltu â'r cynlluniau a restrir uchod.

Os oes diddordeb gennych mewn bod yn yrrwr gwirfoddol clicwch yma.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM