Chwilio'r wefan
English

Cynllun Cofrestru Badau a Sgïau Jet

Os ydych chi eisiau defnyddio llithrfeydd Abertawe i lansio'ch bad neu'ch sgi-jet, bydd yn rhaid i chi gofrestru'n gyntaf.

Mae Abertawe wedi cyflwyno Cynllun Cofrestru Badau, yn sgil nifer y damweiniau sy'n cael eu hachosi gan yrru diofal a pheryglus gan yrwyr badau cyflym bychain a sgïau jet sydd wedi bod yn cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.

Bydd y cynllun yn helpu i wella diogelwch ar hyd ardaloedd poblogaidd yr arfordir, a bydd yn helpu i enwi gyrwyr badau sy'n gweithredu y tu allan i'r deddfau lleol neu'n gyrru mewn modd sy'n beryglus i bobl eraill.

Bydd  pob bad sydd â maint injan 15 h.p. a throsodd yn cael eu cynnwys gan y cynllun.

Bydd manylion ynghylch perchenogaeth y bad yn cael eu cofnodi gan y Cyngor a rhoddir rhif cofrestru am flwyddyn. Bydd dau sticer, gyda'r rhif cofrestru'n amlwg, yn cael eu dosbarthu i berchenogion y badau, a bydd yn rhaid arddangos y sticeri hyn ar ddwy ochr y bad. Mae'r cynllun blynyddol yn gweithredu o 1af Ebrill tan 31ain Mawrth.

Mae'n RHAID arddangos y sticeri hyn er mwyn lansio o'n llithrfeydd, ac mae'n gyfrifoldeb ar y perchnogwyr i sicrhau bod y sticeri'n cael eu gosod yn iawn. Mae'n rhaid i bob bad gael ei yswirio gan yswiriant trydydd person.

Ceir ffurflen gais o swyddfa llithrfa Knab Rock (ffoniwch 01792 363705 i gael yr oriau agor).

Gwybodaeth gyffredinol
Fel perchnogwr bad modur mae gennych gyfrifoldeb tuag atoch eich hun, eich teithwyr a defnyddwyr eraill.

Cyn mynd ar y môr, bydd yn rhaid dysgu ychydig am forwriaeth, defnyddio offer diogelwch a chynnal a chadw badau/peiriannau.

Beth i'w wneud cyn cychwyn allan

 • Gwrando ar y rhagolygon tywydd
 • Archwilio'r amgylchiadau lleol, eg amserau'r llanw, rhwystrau dan dwr, deddfau lleol
 • Sicrhau bod eich offer a'ch peiriant yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda
 • Defnyddio tanwydd ffres
 • Gwisgo siaced achub
 • Parcio'ch cerbyd a'ch trelar gyda gofal a pharch tuag at bobl eraill. Peidiwch â rhwystro mynediad i ddefnyddwyr eraill, yn enwedig y Gwasanaethau Brys
 • Cario ffaglau neu ddyfeisiadau eraill i ganu'r larwm  

Diogelwch ar y dwr

 • PEIDIWCH AG yfed a gyrru! Mae hi mor beryglus ar y môr ag y mae ar y tir
 • Gadewch fanylion ynghylch ble byddwch chi'n mynd, ac am faint o'r gloch y byddwch chi'n dychwelyd
 • Cadwch 100m o leiaf o'r traethau mwyaf poblogaidd. Peidiwch â lansio neu lanio badau yn Langland neu Caswell oni bai bod argyfwng
 • Cadwch at y cyfyngiadau cyflymdra
 • Cysylltwch gortyn diffodd y peiriant os yw'n briodol
 • Peidiwch â gadael i blant ifanc yrru badau modur neu fadau cyflym 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM