Toglo gwelededd dewislen symudol

Yr arfordir a'r môr

Llwybrau arfordirol, parciau a gwarchodfeydd natur

Archwiliwch arfordiroedd Gŵyr a Bae Abertawe gyda'n llwybrau cerdded, ein parciau a'n gwarchodfeydd natur.

Traethau

Mae gan Abertawe draethau gwych ar garreg ei drws.

Prosiect amddiffyn arfordir y Mwmbwls

Rydym yn gwella ac yn adnewyddu amddiffynfeydd môr arfordirol y Mwmbwls.

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe (GGLPBA)

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe 2014-20 yn gweithredu ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr ac, yn ddiweddar, Harbwr Porth Tywyn Sir Gâr.

Lansio a storio badau yn Knab Rock

Os ydych chi eisiau defnyddio llithrfeydd Abertawe i lansio'ch bad neu'ch sgi-jet, bydd yn rhaid i chi gofrestru'n gyntaf.

Lansio a Chofrestru Cychod a Badau ym Mhorth Einon

Cynllun cofrestru/lansio ar gyfer pob cwch/bad ag injan ym mae Porth Einon.

Amserau'r Llanw

Dyma'r amserau llanw diweddaraf ar gyfer Bae Abertawe a Phenrhyn Gŵyr.

Marina Abertawe

Mae Marina Abertawe yn Ardal Forol arobryn dinas Abertawe. Yn ffinio â chanol y ddinas ar un ochr rydym yn gallu cyrraedd penrhyn Gŵyr yn hawdd.

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Rydym yn gyfrifol am Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe.

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Cŵn ar y traeth

O 1 Mai i 30 Medi mae cyfyngiadau ar gyfer cŵn a'u perchnogion sy'n caniatáu iddynt ddefnyddio traethau sy'n 'addas i gŵn' yn unig.

Ceffylau ar draethau

Mae cyfyngiadau ar farchogaeth ceffylau ar rai traethau yn Abertawe rhwng 1 Mai a 30 Medi.

Ansawdd dŵr ymdrochi

Mae ein dyfroedd arfordirol yn cael eu gwella'n sylweddol gan gynlluniau trin mawr a drud. Rydym yn monitro ansawdd dŵr i ddiogelu iechyd y cyhoedd, gan ddefnyddio safonau a sefydlwyd mewn Cyfarwyddeb Ewropeaidd.

Cynaeafu cregyn bysgod

Mae cocos a chregyn gleision yn folysgiaid cregyn deuglawr a elwir yn gregynbysgod sy'n bwydo drwy hidlo'u bwyd o'r dŵr sy'n gartref iddynt.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 11 Awst 2021