Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe (GGLPBA)

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe 2014-20 yn gweithredu ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr ac, yn ddiweddar, Harbwr Porth Tywyn Sir Gâr.

Mae gan GGLlPBA weledigaeth gref ar gyfer Bae Abertawe wrth symud ymlaen: "Erbyn 2020, rydym am weld diwydiannau pysgota a diwydiannau lleol cysylltiedig llwyddiannus a chynaliadwy sy'n economaidd ddichonadwy, yn ymwybodol o'u treftadaeth ac sydd â'r gallu i wynebu heriau presennol a rhai'r dyfodol."

Gwerthusiad Sylfaenol SBFLAG (PDF) [1MB]

Adroddiad Terfynol Gwerthusiad SBFLAG (PDF) [1MB]

Adroddiad Terfynol Gwerthusiad SBFLAG - Atodiadau (PDF) [1MB]

Cynllun a Strategaeth Datblygu Lleol GGLlPBA

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe (GGLlPBA) yn bartneriaeth strategol annibynnol, sy'n edrych ar y materion tymor hir, eang sy'n wynebu arfordir Cymru a dyfroedd y glannau.

Themâu ac amcanion allweddol GGLlPBA

O'r canfyddiadau a nodwyd fel rhan o'r Astudiaeth Ymchwil i'r Diwydiant Pysgota yn 2015 a'r adborth o'r ymgynghoriad â rhanddeiliaid ar ddechrau mis Medi 2016, cafwyd cyfres o faterion allweddol i'r amlwg.

Prosiectau GGLlPBA

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe yn gyfrifol am roi prosiectau gwerth £353,864.18 ar waith.

Gwneud cais am arian GGLlPBA

Mae'r cais yn cynnwys dau gam ac mae staff GGLlPBA ar gael i'ch helpu chi ar unrhyw adeg yn ystod y broses ymgeisio.

Aelodau GGLlPBA

Mae'r GGLlP yn rhan annatod o'r ymagwedd o fod yn rhaglen a arweinir gan y gymuned sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi cydweithio a gweithio mewn partneriaeth.

Sut i fod yn aelod o GGLlPBA

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy'n dymuno cynrychioli'r sector pysgota a dyframaethu y mae'n bosib yr hoffent fod yn rhan o'r GGLlP a dod â'u harbenigedd mewn pwnc penodol i'r grŵp.

Arddangosiadau coginio bwyd môr ym Marchnad Abertawe

Cymerwch gip ar y ryseitiau blasus a goginiwyd yn ddyddiol.

Pysgod amdani

Chwech o gynlluniau gwersi gwych sydd wedi eu hanelu at oedran 9-11, a deunydd y gellir ei lwytho i lawr ar gyfer athrawon i'w ddefnyddio yn y dosbarth!

Amanda J Jones

Enw
Amanda J Jones
Teitl y Swydd
SBFLAG Animateur
Rhif ffôn symudol
07980 938623
Close Dewis iaith