Chwilio'r wefan
English
Fish

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe (GGLPBA) 2014-20

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe 2014-20 yn gweithredu ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr ac, yn ddiweddar, Harbwr Porth Tywyn Sir Gâr.

Mae gan GGLlPBA weledigaeth gref ar gyfer Bae Abertawe wrth symud ymlaen: "Erbyn 2020, rydym am weld diwydiannau pysgota a diwydiannau lleol cysylltiedig llwyddiannus a chynaliadwy sy'n economaidd ddichonadwy, yn ymwybodol o'u treftadaeth ac sydd â'r gallu i wynebu heriau presennol a rhai'r dyfodol."

SBFLAG member logos

Wedi'i bweru gan GOSS iCM